Kaj so naravoslovje in njihove veje

Naravoslovje je veda, ki obsega vse znanstvene discipline, ki so namenjene preučevanju narave, osredotoča se predvsem na fizične vidike in izključuje tiste, povezane s človekom. Naravoslovne vede se za svoj razvoj, uporabo in študije opirajo na logiko, sklepanje in obstoječe metodologije znanstvene metode, vključno s praktičnim razvojem, kadar je to potrebno.

Vidiki naravoslovja so tako široki, da jih je mogoče razdeliti v več kategorij, odvisno od njihovega obsega in študija, da lahko ločimo več glavnih področij, ki so posledično razdeljena na druge podkategorije, da se zagotovi razumevanje Narava na vseh njenih poljih. Bi radi vedeli, kaj so? V vam povemo vse o naravoslovnih vejah in njihovih panogah .

Znanosti o življenju

Glavna veja, ki je namenjena preučevanju izvora, razvoja, značilnosti in lastnosti (prehrana, morfologija, reprodukcija itd.) Živih bitij, je biologija. Tako je ta znanost odgovorna za opis značilnosti in vedenja organizmov posamično, kot vrste in kot celote v zvezi z drugimi vrstami ali živimi bitji, da bi vzpostavila splošne zakone, ki opredeljujejo načela Organsko življenje

Nekatere podkategorije, na katere je razdeljena biologija, so:

 • Celična biologija : osredotoča se na preučevanje celic, njihove strukture in funkcij, saj so osnovne in primarne enote, ki tvorijo živa bitja.
 • Molekularna biologija : osredotoča se na metode in orodja, ki jih celice uporabljajo za izvajanje svojih funkcij, na primer sintezo presnovnih komponent ali procesov.
 • Morska biologija : je namenjena preučevanju življenja v morskih ekosistemih, rastlinstvu, živalstvu, ohranjanju in drugih bioloških elementih.
 • Mikrobiologija : specializirano je za proučevanje mikroorganizmov, ki so enocelična živa bitja (ki jih tvori ena sama celica) in zelo majhne velikosti, tako da človeškemu očesu niso značilna in jih je mogoče opazovati le z mikroskopom. Primeri teh mikroorganizmov so bakterije in virusi.
 • Genetika : namenjena je preučevanju genoma, informacij, ki jih vsebuje, in kako se prenašajo iz roda v rod.
 • Botanika : je namenjena preučevanju zelenjave in tistih, ki čeprav niso zelenjava, z njimi delijo lastnosti, kot so alge, glive in cianobakterije.
 • Zoologija : specializirano je za preučevanje živali, ki obsega široko paleto vrst, od tistih s preprostejšim videzom, kot so morske spužve, do tistih bolj zapletenih organizmov, kot so sesalci.
 • Ekologija : gre za vejo biologije, ki je namenjena preučevanju ekosistemov, interakciji živih bitij med seboj in z njihovim okoljem. V naslednjem članku si lahko ogledate, kaj so veje ekologije.

Zemlje in vesolje

Znotraj tega področja najdemo dve glavni veji, v katerih sta razdeljeni naravoslovni znanosti, ki sta geologija in astronomija .

Geologija je veda, ki proučuje sestavo, notranjo in površinsko strukturo zemeljskega sveta ter njegovo dinamiko in razvoj v celotnem geološkem času. Trenutno se uporablja predvsem za proučevanje nahajališč mineralov in ogljikovodikov, čeprav je pomembno tudi pri določanju možnih naravnih nesreč.

Tako kot ostale vede je tudi ta razdeljen na pomembne raziskovalne podkategorije, med katerimi bomo izpostavili:

 • Zgodovinska geologija : preučite spremembe in transformacije, ki so se na planetu dogajale od njegovih nastankov do danes.
 • Paleontologija : preučite biologijo preteklih časov skozi fosile.
 • Mineralogija : skrbi za preučevanje sestave in kategorizacijo mineralov.

Astronomija pa se ukvarja s preučevanjem vesolja, planetov, satelitov, zvezd, kometov, temne snovi in ​​vseh nebesnih teles in pojavov, ki se odvijajo zunaj zemeljske meje. Nekatere veje, na katere je ta znanost razdeljena:

 • Astronavtika : preučite navigacijo in pot umetnih predmetov, poslanih v vesolje.
 • Planetarna, sončna in zvezdna astronomija : posvečena je preučevanju rojstva, rasti in evolucije ter konca nebesnih teles.
 • Kozmologija : ta znanost proučuje vesolje kot celoto in analizira njegove lastnosti v velikem obsegu in v večini primerov na teoretičen način.

Zadeva in energetika

V tej kategoriji sta fizika in kemija.

Fizika vključuje proučevanje materije in njenega gibanja teoretično in eksperimentalno v prostoru in času. Na splošno je povezan z drugimi znanostmi, odvisno od narave elementov, kot je to v primeru astrofizike, geofizike ali biofizike.

Kemija pa proučuje atome, spojine in njihovo preobrazbo ter reakcije, ki se lahko pojavijo med njimi. Kemija je zelo široka, zato jo delimo tudi na druge veje, kot so:

 • Analitična kemija : prepozna in analizira lastnosti kemičnih sistemov.
 • Industrijska kemija : ime je dolžna po tem, da se uporablja predvsem v industriji in preučuje tiste procese, ki lahko povzročijo obsežne produkcije, njihovo dobičkonosnost in vpliv na okolje.
 • Biokemija : povezana je z biologijo, da preučuje kemijske reakcije, ki vplivajo na živa bitja. Ima velik pomen v kmetijskem in okoljskem svetu.

Če želite prebrati več člankov, podobnih Kaj so naravoslovje in njihove veje, priporočamo, da vnesete v našo kategorijo Drugo okolje.

Priporočena

34 ogroženih živali v Argentini
2019
Razlika med morilcem in ponarejenim kitom
2019
Je slabo, da mačke ne pustim ven?
2019